Repetion av Ma1b inför Ma2b: Funktion, formel, värdetabell och graf

Beskrivning Resurs Mer
Genomgångar | Funktion, formel, värdetabell och graf s. 22-24 View full resource
Uppgifter | Funktion, formel, värdetabell och graf Steg 1 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216 View full resource
Uppgifter | Funktion, formel, värdetabell och graf Steg 2 1217, 1218, 1219, 1220 View full resource