Prov Kurvor och derivator Ma3b

Dags för prov på derivata och kurvor.

Gör så här:

Kolla på Bodils film om vad som är viktigt inför provet!
*Provet är s 76-129 Derivata och ändringskvoter. s.130-173
Plugga igenom Sammanfattning 3 s 188-189
Använd "Kan du det här? 3" för att se till att du har koll på alla begrepp och procedurer s122
Sant eller falskt? s 187
Räkna Diagnos 3 i boken s 191.
Räkna Blandade övningar 3 i boken s 192-194
...nu kan du göra häftet "Kan du det här"?

Framför allt... träna inte bara dagen innan utan lite i taget under en vecka!

Beskrivning Resurs Mer
Vad du behöver kunna om derivata och kurvor. Videogenomgång på Youtube View full resource
Lösningsförslag Blandade övningar kap 3 Lösningsförslag Blandade övningar 3.pdf View full resource
Lösningsförslag Diagnos 3 Lösningsförslag Diagnos 3.pdf View full resource
Lösningsförslag till Kan du det här? Lösningsförslag till Kan du det här? View full resource
Kan du det här? kap3, del I Kan du det här Ma3 kap 3 del I.zip View full resource
Lösningsförslag ex11-ex14 Lösningsförslag ex11-ex14 View full resource