Normalfördelning och standardavvikelse

Efter det här avsnittet ska du:

  • känna till att normalfördelning ofta uppstår naturligt
  • kunna känna igen en normalfördelningskurva, och kunna rita upp en normalfördelningskurva (med viss säkerhet)
  • kunna ge exempel på normalfördelat material
  • veta att distribution inom normalfördelat material kan beskrivas med hjälp av medelvärde och standardavvikelse
  • kunna använda tabeller för att räkna ut distribution inom normalfördelat material, i enklare fall
Beskrivning Resurs Mer
Genomgångar | Normalfördelning: genomgång (2b) s. 242–243 View full resource
Genomgångar | Introduktion till normalfördelning Video på YouTube View full resource
Genomgångar | Normalfördelning: exempel med nyfödda barn Video på YouTube View full resource
Genomgångar: standardavvikelse Videogenomgång på Youtube View full resource
Övningsuppgifter: Normalfördelning Steg 1, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308 View full resource
Övningsuppgifter: Normalfördelning Steg 2, 246 4309, 4310, 4311, 4312, 4313 View full resource
Övningsuppgifter: Normalfördelning Steg 3, 4312, 4313, 4314, 4315 View full resource
Lösningar till 4306-4315 PDF icon Lösningar till 4306-4315 View full resource
Genomgångar | Hantera normalfördelning på din TI-räknare (överkurs) Video på YouTube View full resource