Lösa ekvationssystem med substitution

Efter det här momentet ska du:

  • ha en uppfattning om vad substitution innebär inom matematiken
  • kunna lösa linjära ekvationssystem med hjälp av substitution, om de är anpassade för att göra det
  • kunna skriva om linjära ekvationssystem så att de blir anpassade för att lösa med substitution
Beskrivning Resurs Mer
Genomgångar och exempel | Substitutionsmetoden: genomgång (2b) s. 60 View full resource
Genomgångar och exempel | Substitutionsmetoden: genomgång (video) Videogenomgång på YouTube View full resource
Genomgångar och exempel | Lösa ekvationssystem med substitution: exempel Videogenomgång på YouTube View full resource
Övningsuppgifter | Substitutionsmetoden s 61 View full resource