Lösa ekvationssystem grafiskt

Efter det här avsnittet ska du:

  • veta vad som menas med ett ekvationssystem
  • kunna representera ett ekvationssystem (med två obekanta) grafiskt
  • veta vad som menas med en grafisk lösning till ett ekvationssystem
  • kunna hitta grafiska lösningar till enklare fall av ekvationssystem
  • kunna använda korrekt notation för ekvationssystem
  • kunna ge exempel på när ekvationssystem är användbara
Beskrivning Resurs Mer
Genomgångar | Linjära ekvationssystem: genomgång i boken s. 57–58 View full resource
Genomgångar | Linjära ekvationssystem: Videogenomgång på Youtube View full resource
Uppgifter i boken | Linjära ekvationssystem: 1403-1412 View full resource