Kurvritning med hjälp av derivata

Viktiga uppgifter är:

4123, 4125, 4127, 4129