Kurvritning med hjälp av asymptoter

Viktiga uppgifter är:

4232, 4233, 4236, 4238

Beskrivning Resurs Mer
Film om momentet (Se från 11:30) Sneda asymptoter View full resource