Gränsvärden

Viktiga uppgifter är:

4133, 4134, 4135, 4137, 4139, 4141, 4144