Geomteri: Likformighet

Efter det här momentet:

  • skall du förstå definitionen av likformighet
    *skall du kunna vilka regler som gäller för om två figurer är likformiga
    *kunna göra beräkningar av okända sidor med hjälp av likformighet.
Beskrivning Resurs Mer
Genomgångar | Likformiga månghörningar s 174-175 View full resource
Genomgång:likformighet Videogenomgång på Youtube View full resource
Övningsuppgifter | Likformiga månghörningar Steg 1, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3210 View full resource
Övningsuppgifter | Likformiga månghörningar Steg 2, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213 View full resource
Lösning till 3211-3213 PDF icon Lösning till 3211- 3213 View full resource