Geometri: Repetion av olika vinklar

Efter detta moment skall du:

  • göra beräkningar för vinkelsumma i en triangel och fyrhörning
  • kunna vad som gäller för en rätvinklig, likbent och liksidig triangel
  • kunna grundläggande vinklar som rak, rät, spetsig, trubbig, sido, vertikal, alternat och likbelägna vinklar.
  • kunna bevisa yttervinkelsatsen
Beskrivning Resurs Mer
Genomgångar | Olika vinklar s 164-165 View full resource
Genomgångar | Yttervinkelsatsen s 167 View full resource
Genomgångar | Vinklar, vinkelsumma (bevis) och trianglar Videogenomgång på Youtube View full resource
Genomgångar | Vinklar och vinkelsumma, geometrisk resonemang Videogenomgång på Youtube View full resource
Genomgångar | Bevis yttervinkelsatsen Videogenomgång på Youtube View full resource
Övningsuppgifter | Vinklar och vinkelsumma, Steg 1, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107 View full resource
Övningsuppgifter | Vinklar och vinkelsumma, Steg 2, 3106, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112 View full resource
Övningsuppgifter | Yttervinkelsatsen Steg 1, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118 View full resource
Övningsuppgifter | Yttervinkelsatsen Steg 2, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122 View full resource
Övningsuppgifter | Yttervinkelsatsen Steg 3, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124 View full resource
Lösningar till 3119-3124 PDF icon Lösningar till 3119-3124 View full resource