Felkällor vid statistiska undersökningar

Efter det här momentet skall du:

  • känna till felkällorna: bortfall, mätfel, urvalsfel, felmarginal, konfidentsintervall
  • känna till och förstå hur dessa olika felkällor påverkar en undersökning
  • förstå vad det innebär att en undersökning är statistiskt säkerhetställd
Beskrivning Resurs Mer
Genomgångar | Felkällor vid statistiska undersökningar s 218-219 View full resource
Genomgångar | Felkällor vid statistiska undersökningar Videogenomgång på Youtube View full resource
Övningsuppgifter | Felkällor vid statistiska undersökningar Steg 1 4117, 4118, 4119 View full resource
Lösningar till 4119-4122 PDF icon Lösningar till 4119-4122 View full resource
Övningsuppgifter | Felkällor vid statistiska undersökningar Steg 2 4120, 4121, 4122 View full resource