Faktorisering

Efter det här momentet ska du:

  • veta vad som menas med att ett uttryck är faktoriserat
  • kunna faktorisera uttryck genom att bryta ut en gemensam faktor
  • kunna faktorisera uttryck med hjälp av kvadreringsregeln, och veta när det går (eller inte går) att göra
  • kunna faktorisera uttryck med hjälp av konjugatregeln, och veta när det går (eller inte går) att göra
Beskrivning Resurs Mer
Genomgång: faktorisering s 93 View full resource
Genomgångar | Hur du faktoriserar ett uttryck. Video på YouTube View full resource
Genomgångar | Faktorisering Videofilm från Youtube View full resource
Övningsuppgifter: Faktorisering Steg 1 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141 View full resource
Övningsuppgifter: Faktorisering Steg 2 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144 View full resource
Övningsuppgifter: Faktorisering Steg 3 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146 View full resource
Lösningar till 2142-2146 PDF icon Lösningar till 2142-2146 View full resource