Faktorer och nollställen

Efter det här momentet skall du:

  • kunna använda faktorsatsen för att skriva en funktion på faktorform
  • kunna använda miniräknaren för att beräkna nollställen

Viktiga uppgifter är:

1249, 1251, 1254, 1256, 1259, 1260

Beskrivning Resurs Mer
Faktorisering av polynom med hjälp av polynomets nollställen (DEL 2) Polynom på faktorform View full resource
Faktorisering av polynom med hjälp av polynomets nollställen (DEL 1) Polynom på faktorform View full resource
Besvara dessa frågor innan lektionen Frågor om momentet View full resource
Gruppuppgifter Fil Gruppuppgifter Faktorer och nollställen.docx View full resource