Exponentialfunktioner: problemlösning och fördjupning

Efter det här momentet ska du:

  • kunna analysera, tolka och redovisa verklighetsnära problem som omfattar exponentialekvationer
  • kunna redovisa problemuppgifter på ett korrekt och tydligt sätt
Beskrivning Resurs Mer
Genomgångar och exempel | Problemlösning med exponentialekvationer: exempel 2540, 2541, 2552 View full resource
Genomgångar och exempel | Tillämpning av exponentialekvationer – pengar Video på YouTube View full resource
Genomgångar och exempel | Tillämpning av exponentialekvationer – sälar Video på YouTube View full resource
Övningsuppgifter:Exponetialfunktioner - problemlösning Steg 1 2542, 2543, 2544, 2545, 2546 View full resource
Övningsuppgifter:Exponetialfunktioner - problemlösning Steg 2 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2553, 2554, View full resource
Övningsuppgifter:Exponetialfunktioner - problemlösning Steg 3 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558 View full resource
Lösningar till 2542-2566 PDF icon Lösningar till 2542-2558 View full resource