En utvidgning av talsystemet

Viktiga uppgifter är:

5103, 5104, 5107, 5108, 5110, 5111, 5112, 5113