Ekvationer av högre grad

Viktiga uppgifter är:

5150, 5152, 5155, 5157, 5160, 5161