Derivatan av exponential- och logaritmfunktioner

Viktiga uppgifter är:

3219, 3221, 3222, 3224, 3225, 3227