Beräkningar med komplexa tal

Viktiga uppgifter är:

5119, 5122ac, 5123ac, 5124, 5127, 5130, 5131, 5132