Arean under en kurva

Efter det här momentet ska du:

känna till begreppet integral, och veta att det kan tolkas som arean under en graf där area under x-axeln räknas negativt
veta att integraler beräknas mellan två platser på en funktion
ha sett hur integraler betecknas, och kunna använda dessa beteckningar
känna till begreppen övre integrationsgräns, nedre integrationsgräns, integrand och integrationsvariabel
kunna beräkna integraler genom att mäta areor under grafer, i enklare fall

Viktiga uppgifter är:

Beskrivning Resurs Mer
Film om momenten Arean under en kurva View full resource