Annuitetslån

Efter det här avsnittet ska du kunna

  • förklara begreppen annuitet och annuitetslån
  • beräkna annuiteter

Viktiga uppgifter är:

6217, 6219, 6221

Beskrivning Resurs Mer
Film om momenten Annuitetslån View full resource