carl

Universitet i Sverige

  • av
Det finns 16 universitet utspridda över hela Sverige. Det som skiljer ett universitet från en högskola är att universiteten har rätt att utfärda exame

Högskolor i Sverige

  • av
Skillnaden mellan universitet och högskola är att högskolan bedriver begränsad forskning. En högskola har oftast bara en fakultet medans ett universit

Studiemedel för utbildning utomlands

  • av
Att studera utomlands kostar oftast mer än att studera i Sverige. Dels för att många utbildningar utomlands tar termin- eller kursavgifter. Dessutom t

Språkresor

  • av
Att åka på språkresa och studera ett främmande språk i ett annat land är mycket populärt bland svenskar. Det bästa sättet att lära sig ett språk är at

Gymnasieutbilning i Sverige

  • av
Gymnasieutbildningen påbörjas efter årskurs 9 i grundskolan och ger behörighet till högskolestudier eller yrkeshögskola. Vanligtvis är gymnasieutbildn

Svensk gymnasieutbildning utomlands

  • av
Att plugga utomlands under gymnasietiden ger nyttiga erfarenheter och minnen för livet. Det är möjligt att läsa ett år eller mer av gymnasieutbildning

Yrkeshögskolor i Sverige

  • av
En yrkeshögskola, ofta förkortat YH, är en praktisk eftergymnasial utbildning. YH-utbildningar skiljer sig från högskole- och universitetsutbildningar