carl

Gymnasieutbilning i Sverige

  • av
Gymnasieutbildningen påbörjas efter årskurs 9 i grundskolan och ger behörighet till högskolestudier eller yrkeshögskola. Vanligtvis är gymnasieutbildn

Svensk gymnasieutbildning utomlands

  • av
Att plugga utomlands under gymnasietiden ger nyttiga erfarenheter och minnen för livet. Det är möjligt att läsa ett år eller mer av gymnasieutbildning

Yrkeshögskolor i Sverige

  • av
En yrkeshögskola, ofta förkortat YH, är en praktisk eftergymnasial utbildning. YH-utbildningar skiljer sig från högskole- och universitetsutbildningar